Świat, w którym żyjemy, ulega postępującej globalizacji i unifikacji. O ile ta sprzedaż spółek pierwsza ma jeszcze jakieś uzasadnienie w otwartej polityce zewnętrznej państw, szukających dopływu kapitału inwestycyjnego z całego świata, o tyle unifikacja zabija to co mamy własnego, niepowtarzalnego, co stanowi nasze dziedzictwo kulturowe i tradycję. Upodabniamy się do siebie, mamy podobne marzenia, oczekiwania, podobnie żyjemy, nosimy podobne, „modne” ubiory – zanika oryginalność i tracimy coś ważnego po drodze – nasze korzenie i kulturowe dziedzictwo. Oczywiście jest to negatywne w odniesieniu do ludzi, natomiast w biznesie unifikacja i standaryzacja przepisów prawa handlowego jest jak najbardziej pożądana – ułatwia robienie interesów i oszczędza mnóstwo czasu. Podobnie jest jeżeli chodzi o formę działalności gospodarczej. Na całym świecie i na wszystkich giełdach królują spółki akcyjne. Praktycznie wszystkie międzynarodowe korporacje mają taką właśnie strukturę. Powszechnie znana jest też forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczególnie widać to w Europie. Przekształcenie się Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali we Wspólnotę Europejską, a obecnie w Unię spowodowało przyśpieszenie unifikacji przepisów prawnych, w tym głównie gospodarczych we wszystkich krajach członkowskich. Oprócz spółek akcyjnych, królują w Unii Europejskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma spółki kapitałowej jest bardzo rozpowszechniona i lubiana. Różnice prawne i księgowe pomiędzy polską spółką z o.o., a brytyjską spółką Ltd( private limited company) są minimalne. Podobnie jest z niemiecka spółką GmbH(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) czy holenderską BV. Wszystkie funkcjonują praktycznie na takich samych zasadach.

Kategoria: Spółka

Modne dziecko mieć

Mieć modne dziecko. Każdy rodzic podświadomie tego chce, choć nikt […]

Nietypowe zalety out

W świecie biznesu to czas potrafi przyjąć najwyższą wartość. Teoretycznie […]

Jak ochronić dom pr

Zabezpieczenie swoje domostwa to najważniejsza rzecz. Każdy właściciel stara się […]

Przeprowadzaj się b

Przeprowadzka może być stresującym i trudnym zadaniem dla każdego, kto […]

Dlaczego targi są t

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że stoiska targowe są projektowane w […]

RSS not configured